Cho Thuê Studio – Concept – Phim Trường

Cho Thuê Studio
100.000 vnđ
 •  100.000 vnđ / 1 giờ
 •  Với đầy đủ trang thiết bị chuyên nghiệp nhất
 •  Hỗ trợ tất cả đạo cụ có tại Studio
 •  Không hạn chế số lượng người trong ekip

View more…

Cho Thuê Concept
150.000 vnđ
 • 150.000 vnđ / 1 giờ ( ekip 3 người )
 • Được chụp tất cả các view tại Concept
 • Concept được thay đổi theo mùa và định kì
 • Hỗ trợ kĩ thuật và ánh sáng ( Đèn liên tục và Flash)

View more…

Phim trường Blue Studio
100.000 vnđ
 • Phim trường đa phong cách
 • Phim trường diện tích hơn 6000 m2
 • Phim trường là sự kết hợp giữa Nghệ thuật setup và sinh thái thiên nhiên

View more…